top of page

Kalite ve Çevre Politikamız

Kalite ve çevre politikamız müşteri beklentileri ve memnuniyetine yönelik sürekli iyileştirme, proje geliştirme, planlı ve uygulanabilir stratejiler belirleme, sürdürülebilir iyileşme sağlayarak aynı motivasyonla çalışmayı ve uygulanabilir şartların karşılanmasını taahhüt etmektedir. 

Ekip arkadaşlarımızı çevre konusunda bilinçlendirmek, ekolojik dengenin korunması, iyileştirilmesi, kirliliğin önlenmesi ile yasal ve diğer şartlar ile ilgili mevzuata uygunluk sağlayabilmek için sürekli gelişmeyi taahhüt eder.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

1- İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal ve diğer şartların gerekliliğini yerine getirme için standartların ötesinde başarılı bir performans sergilemeyi,
2-İş kazaları ile meslek hastalıklarına neden olabilecek tehlikeleri belirlemeyi, azaltmayı ve ortadan kaldırmayı,
3-Eğitim ve diğer faaliyetler ile çalışanların, iyi bir iş sağlığı güvenliği bilincine sahip olmasını ve tüm personel tarafından ortak sorumluluk olarak benimsenmesini,
4-Sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturarak iş sağlığı ve güvenliğini en üst düzeye çekmeyi,
5-Tüm çalışanlarla beraber stajyer, ziyaretçi ve alt yüklenici firma personelinin uygulama ve gelişimine katkı sağladığı, güçlü bir iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturmayı,
6-İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hedeflerin belirlendiği yönetim gözden geçirme çalışmaları ile iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi performansının sürekliliğini sağlamayı tahhüt ediyoruz.

bottom of page